Beranda / Detail Buku

Detail Buku Pilihan Anda

Silahkan cek detail buku yang Anda pilih

Rembulan Ndadari

Pengarang: Bambang Sulanjari Dan H.R Utami
ISBN: 979-1606-49-8-000
Tahun Terbit: 2009
Kategori:
Rak: A 001 [000 KARYA UMUM]
Penerbit: Diva Press
Jumlah Buku: 2
Sinopsis: Wiwit kina makina, jagad sampun suka pangalembana bilih basa sastra seni lan budaya Jawi menika mengku suraos ingkanglebet. para pujanggaingkang satuhu lebda ing saniskara, wasis ing samukawis paring wulangan, wejangan saha wedharan lumantar seratan kitab maneka warni.
Download e-book di sini
Buku ini tidak mempunyai e-book